Opleiding en (na)scholing

 
 
November 2018
Trimmen van katten en/of verzorgen van probleemvachten
 
 
Januari - April 2017 (diploma)
Bachbloesem Therapie voor dieren –Arcana Opleidingen
 
 
Maart 2017
FelCan Kattendag met de onderwerpen Groeihormoonovermaat, Multimodaal pijnmanagement, Diarree & obstipatie, Chronisch nierfalen, Stress-verlagende schuildozen in het asiel.
 
 
Februari 2017
EMRA/ESTA – Peter Neville en Robert Falconer-Tayler – 2 dagen
De invloed van emoties en de gemoedstoestand van de kat op zijn gedrag
 
 
Januari 2017
Kattencollege met de onderwerpen:
- Angststoornissen bij de kat – Valerie Jonckheer-Sheehy
- Trainen van katten – Sarah Ellis
- Herkennen en begrijpen van emoties bij katten – Sarah Ellis
- Relatie tussen pijn en gedrag – Lauren Finka
 
April 2016
Studiedag Onzindelijkheid – Bespreken casussen en laatste wetenschappelijke publicaties - Ruitenberg & Puts
 
Webinar ISFM: Parasite Control for nurses
 
 
Maart 2016 (diploma)
Gedragstherapeut voor Kat - Tinley Acadamie (3-jarige opleiding): De opleiding behelst normaal en abnormaal kattengedrag, communicatie, medische oorzaken probleemgedrag, gedragsbiologie, therapiemethoden en leerprincipes.
Het laatste halfjaar is een praktijkperiode waarin breed uiteenlopende casussen behandeld worden. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie over een aspect van het kattengedrag. Mijn onderzoek richtte zich op het door de kat wel of niet gehanteerde poetssysteem.
 
Certificaat: FelCan Kattendag met de onderwerpen Calicivirus, Epilepsie, Lipidose, Dementie en Arthrose
 
 
December 2015
Webinar ISFM: The nurse’s role in the care of the geriatric cat
 
 
Mei 2015
Studiedag onzindelijkheid, sproeien en stress voor dierenartsen en paraveterinairen – Ruitenberg & Puts
 
 
Maart 2015
Certificaat: FelCan Kattendag met de onderwerpen Hoge bloeddruk t.g.v. hyperaldosteronisme (bijnierhormoon), Richtlijnen reanimatie Kat, Nieuwe ontwikkelingen tandheelkunde kat, Effect van vroegcastratie op gedrag, Medicamenteuze oestruspreventie 2.0
 
 
Augustus 2014
Certificaat: Animal Behaviour – University of Melbourne via Coursera.org – digitaal gedurende 8 weken
 
 

 

 

gelukkig zijn er spelende katten